2017 Autumn koi

2017-autumn

These are the part of koi for sale. Please click each pond.

10/16,17:1st Sale

Sasebo

kiyotaki

Honami

Tanushimaru

Sasebo
Click
Kiyotaki
Click
Honami
Click
Tanushimaru
Click
House No.8

10/23,24:2nd Sale

narumizu

Yoshii

Narumizu
Click
Yoshii
Click

11/8,9,10:Auction&3rd Sale

kiyama

Kiyama
Click

attention
Only koi dealer can participate. Please ask to your nearest koi dealer if you are hobbyist.

TELEPHONE: 81-942-27-2519 FACSIMILE: 81-942-27-2180

2712 Takeshima, Yasutake-machi, Kurume City, Fukuoka Pref., Japan